Canarische Eilanden

Belasting Canarische Eilanden

De belastingregels op de Canarische Eilanden zijn een belangrijk onderwerp voor zowel inwoners als bedrijven die zich op deze prachtige eilandengroep bevinden. De Canarische Eilanden, gelegen voor de noordwestkust van Afrika, genieten van een speciale fiscale status binnen Spanje, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor zowel toeristen als investeerders. In dit artikel zullen we de belangrijkste belastingen op de Canarische Eilanden bespreken en hoe ze van invloed kunnen zijn op verschillende aspecten van het leven en zakendoen op deze eilanden.

Inkomstenbelasting

Een van de belangrijkste belastingen op de Canarische Eilanden is de inkomstenbelasting. Inwoners van de Canarische Eilanden zijn onderworpen aan de Spaanse inkomstenbelastingwetgeving, maar genieten van enkele voordelen en belastingvoordelen. Het belastingtarief varieert afhankelijk van het inkomen en kan oplopen tot 45%. Het is echter belangrijk op te merken dat de Canarische Eilanden een speciale belastingregeling hebben, bekend als de “Zona Especial Canaria” (ZEC), die bedrijven aantrekt met een lager belastingtarief.

De ZEC is een fiscaal regime dat bedrijven op de Canarische Eilanden een aanzienlijk belastingvoordeel biedt. Onder dit regime betalen bedrijven slechts 4% vennootschapsbelasting in plaats van het reguliere tarief van 25% in Spanje. Dit heeft geleid tot een toename van investeringen en de vestiging van internationale bedrijven op de Canarische Eilanden, waardoor de economie van de eilanden wordt gestimuleerd.

BTW

De belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is een andere belangrijke belasting op de Canarische Eilanden. Het standaardtarief van de BTW op de eilanden is 7%, wat lager is dan het Spaanse vastelandstarief van 21%. Dit lagere tarief is van toepassing op de meeste goederen en diensten, waaronder accommodatie, restaurants, vervoer en entertainment. Het verlaagde BTW-tarief draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de Canarische Eilanden als toeristische bestemming en stimuleert de groei van de toeristische sector.

Daarnaast is er een speciaal BTW-regime van toepassing op de import en verkoop van goederen tussen de Canarische Eilanden en het Spaanse vasteland. Deze regeling staat bekend als de “IGIC” (Impuesto General Indirecto Canario) en heeft een tarief van 6,5% voor de meeste goederen en diensten. Dit regime is bedoeld om de concurrentiepositie van de Canarische Eilanden te versterken en de economische ontwikkeling te bevorderen.

Successierechten

Successierechten, ook wel bekend als erfbelasting, zijn een belangrijke belasting op de Canarische Eilanden. Het tarief van de successierechten varieert afhankelijk van de relatie tussen de erfgenaam en de overledene. Directe familieleden, zoals echtgenoten en kinderen, genieten van een gunstiger tarief dan niet-familieleden. Bovendien zijn er bepaalde vrijstellingen van toepassing op de Canarische Eilanden, waardoor een deel van de erfenis belastingvrij kan worden ontvangen.

Vastgoedbelasting

Als u een woning bezit op de Canarische Eilanden, bent u onderworpen aan de vastgoedbelasting. Deze belasting, bekend als de “Impuesto sobre Bienes Inmuebles” (IBI), wordt berekend op basis van de waarde van het onroerend goed. Het tarief varieert afhankelijk van de gemeente waarin het onroerend goed zich bevindt en kan jaarlijks worden betaald. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de vastgoedbelastingtarieven en -verplichtingen voordat u een woning koopt op de Canarische Eilanden.

Conclusie

De belastingregels op de Canarische Eilanden spelen een belangrijke rol in het leven en zakendoen op deze eilandengroep. Met voordelige belastingtarieven en speciale fiscale regimes, zoals de ZEC, hebben de Canarische Eilanden zich gevestigd als een aantrekkelijke bestemming voor zowel toeristen als investeerders. Het is echter belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende belastingen en verplichtingen die van toepassing zijn, om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de fiscale wetgeving en geen onaangename verrassingen tegenkomt. Raadpleeg altijd een belastingadviseur of een professional op het gebied van belastingen op de Canarische Eilanden voor specifiek advies dat is afgestemd op uw situatie.

Ook Canarische Eilanden